Google Calendar

Funkční a všudedostupný kalendář je osnovou podle které jedu každičký den. Do kalendáře si píšu nejen pracovní schůzky a události, ale synchronizuji si do něj také projektové úkoly na daný den z Tickticku a plánuji do něj i veškeré osobní záležitosti, na které si chci vyhradit čas a vím, že se nebudu moci/chtít věnovat ničemu jinému.

Ticktick

Ticktick je nejdůležitějším nástrojem mého organizačního systému, zavedeného na principech GTD. Jakákoliv myšlenka, nápad či úkol, který se během dne objeví padá do složky Inbox, ze které jej následně třídím k jednotlivým projektům, případně je časuji do kalendáře.

Trello

Pro plánování prakticky čehokoliv,
vše přehledně na nástěnkách.
Pokud jste vždycky chtěli být nástěnkářem,
je to jasná volba.

Toggl

Pro měření času vyfakturovaného jednotlivým klientům. Segmentace dle času, klienta, projektů. Jednoduše vč. exportů.

Google Keep

Poznámky jednoduše a sdíleně. Používám třeba na nákupní seznamy se ženou. Nevýhoda – nakupujete a žena vám do seznamu připisuje další a další položky v reálném čase 😉